Hvorfor nedtramper molboen enhver lykke, der kunne findes?